Zpět
16.07.2020, Ivana Štefánková

Komunitní plánování

Komunitní plánování je metoda, kterou jsou na úrovni obce plánovány sociální služby tak, aby odpovídaly potřebám občanů. Plán rozvoje sociálních služeb je připravován na čtyřleté období. V současné době platí IV. komunitní plán na období 2019—2022. Účastníci komunitního plánování pracují v koordinačních skupinách.

Naše škola je členem koordinační skupiny KS2: Osoby a rodiny v krizi a prevence sociálního vyloučení.

 

Podrobné informace o komunitním plánování a zapojených organizací na https://mesto-most.cz/komunitni-plan-socialnich-sluzeb/ds-1517

Leták ZDE:


Partneři, sponzoři a projekty

Naše Základní škola splnila podmínky pro udělení základního CERTIFIKÁTU SCIO. Konkrétně na základě evaluačních projektů realizovaných ve školních letech 2008/2009 a 2009/2010.