Zpět
11.05.2020, Ivana Štefánková

Oznámení o možnosti nástupu dětí do školy

Oznámení o možnosti nástupu dětí do školy

 

Ministerstvo zdravotnictví připravilo pozvolný plán návratu do běžného života, v rámci kterého budou opětovně otevřeny základní školy.

  • Od 11. května 2020 pro žáky 9. ročníků připravujících se na přijímací zkoušky na střední školy

 

  • Od 25. května 2020 pro žáky 1. stupně (1. až 5. ročníků).

 

Zda děti začnou opět chodit do školy, rozhodují zákonní zástupci, kteří:

  • v  případě žáků  9. ročníku připravujících se  na přijímací  zkoušky vyjádří svůj  zájem  do  7. května 2020
  • v  případě žáků 1. stupně  vyjádří  svůj  zájem  o  účast  na  vzdělávacích aktivitách do 18. května 2020

 

Vyjádření zájmu znamená informovat školu (třídní učitele, vedení školy) o účasti dětí na vzdělávacích aktivitách. Zákonný zástupce vyplní čestné prohlášení, které je přílohou této zprávy. Případné dotazy zodpoví ředitelka školy prostřednictvím e-mailu info@zschanov.cz nebo na telefonu 730 528 042.

 

Přílohou je i dokument Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR s názvem Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce roku 2019/2020. V tomto dokumentu jsou specifikovány hygienické požadavky na provoz školy.

 

Uvolnění škol je plánováno za předpokladu, že nedojde ke zhoršení epidemiologické situace.

                                                                                  Mgr. Monika Kynclová,  ředitelka školy

Přílohy:

Čestné prohlášení ZDE

Ochrana zdraví ZDE


Partneři, sponzoři a projekty

Naše Základní škola splnila podmínky pro udělení základního CERTIFIKÁTU SCIO. Konkrétně na základě evaluačních projektů realizovaných ve školních letech 2008/2009 a 2009/2010.