Zpět

Národní plán obnovy

N

Národní plán obnovy dotační výzva Podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků

Národní plán obnovy

Čtvrtek12.01.2023   Národní plán obnovy dotační výzva Podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků Naše škola je zapojena do projektu Podporujeme sociálně znevýhodněné žáky z NPO Podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků. Cílem projektu je posílení školy jako insti…

Přečíst více

N

Národní plán obnovy (Doučování)

Národní plán obnovy

Středa04.01.2023 Národní plán obnovy (Doučování) – školní rok 2022/2023 období od 1. 1. 2023 do 31. 8. 2023   MŠMT v souvislosti s negativními dopady výluk prezenční výuky způsobenými pandemií covid-19 na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností poskytlo naší škole finanční prostředky na doučo…

Přečíst více

N

Národní plán obnovy (Doučování)

Národní plán obnovy

Středa04.01.2023 MŠMT v souvislosti s negativními dopady výluk prezenční výuky způsobenými pandemií covid-19 na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností poskytlo naší škole finanční prostředky na doučování. Doučování je financováno Evropskou unií – Next Generation EU. Finanční prostředky jsou …

Přečíst více

N

NPO - Digitální učební pomůcky a mobilní digitální zařízení pro znevýhodněné žáky

Národní plán obnovy

Pondělí21.11.2022   Národní plán obnovy je souhrnem reforem a investic financovaných Evropskou unií – Next Generation EU, které bude Česká republika realizovat v letech 2021 – 2026 z evropského Nástroje pro oživení a odolnost. Jednou z komponent v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci pilíře „Vz…

Přečíst více

Školní mléko

Národní plán obnovy

Středa12.02.2020 Od 1. 9. 2017 se naše škola zapojila do projektu „Mléko do škol“. Cílem projektu Mléko do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků. Tento projekt je určen žákům základních a středních škol, včetně přípravných tříd základních škol. Žáci dostávají zdarma neochucené ml…

Přečíst více

Ovoce do škol

Národní plán obnovy

Středa12.02.2020 Základním cílem celého projektu „Ovoce a zelenina do škol“ je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Jako cílová skupina byli po dohodě resortů školství, zdravotnictví a zemědělství zvoleni …

Přečíst více

P

Projekt instrumentální obohacování

Národní plán obnovy

Úterý04.06.2019 Od ledna roku 2017 do konce června roku 2018 realizuje nezisková organizace Charlie Karlín, z.ú.projekt „Šance pro změnu 2“. Naše škola využila nabídky a čtyři paní učitelky byly proškoleny v programu Instrumentálního obohacování profesora Reuvena Feuersteina. Cílem projektu je poskytnout učitelům …

Přečíst více

K

KIPR

Národní plán obnovy

Úterý04.06.2019 KIPR Realizátorem projektu je Národní ústav pro vzdělávání, Novoborská 372, Praha Naše škola se přihlásila do projektu KIPR (Kvalita-Inkluze-Poradenství). V rámci tohoto projektu bude naší škole poskytnuta podpora v orientaci při poskytování podpůrných opatření, především v práci s doporučením p…

Přečíst více

P

Paměťové instituce

Národní plán obnovy

Úterý04.06.2019 Naše škola byla vybrána do pokusného ověřování Vzdělávacího programu paměťové instituce do škol, které bylo iniciováno paní Mgr. Kateřinou Valachovou, Ph.D. s cílem zkvalitnit výuku společenskovědních předmětů na základních školách. Organizací celého projektu bylo pověřeno Národní pedagogické muzeum…

Přečíst více

I

Iniciativa podpory zaměstnanosti mládeže pro region MUTS 2 Severozápad v Ústeckém kraji

Národní plán obnovy

Úterý04.06.2019 Registrační číslo projektu: CZ.03.1.49/0.0/15_003/0000051 V letech 2017 - 2019 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci projektu Nové pracovní příležitosti. Tento projekt je v rámci Operačního programu Iniciativa podpory zaměstnanosti  mládeže pro redion NUTS 2 Severoz…

Přečíst více

Přejít na stránku: 1

Partneři, sponzoři a projekty

Naše Základní škola splnila podmínky pro udělení základního CERTIFIKÁTU SCIO. Konkrétně na základě evaluačních projektů realizovaných ve školních letech 2008/2009 a 2009/2010.