Zpět
04.06.2019, HSC Kučera

Iniciativa podpory zaměstnanosti mládeže pro region MUTS 2 Severozápad v Ústeckém kraji

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.49/0.0/15_003/0000051

V letech 2017 - 2019 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci projektu Nové pracovní příležitosti. Tento projekt je v rámci Operačního programu Iniciativa podpory zaměstnanosti  mládeže pro redion NUTS 2 Severozápad v Ústeckém kraji financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 1.11.2017 do 31.10.2018 (číslo dohody MOA-JZ-292/2017) bylo u zaměstnavatele 
Základní škola, Most, Zlatnická 186, příspěvková organizace, IČO 49872265, v rámci projektu podpořeno 1 vyhrazené pracovní místo  částkou 180 000,- Kč, z toho výše příspěvku z  Evropského sociálního fondu činila 91,89%, tj. 165,402,- Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 8,11%, tj. 14.598,- Kč.


Partneři, sponzoři a projekty

Naše Základní škola splnila podmínky pro udělení základního CERTIFIKÁTU SCIO. Konkrétně na základě evaluačních projektů realizovaných ve školních letech 2008/2009 a 2009/2010.