Zpět
04.06.2019, HSC Kučera

Paměťové instituce

Naše škola byla vybrána do pokusného ověřování Vzdělávacího programu paměťové instituce do škol, které bylo iniciováno paní Mgr. Kateřinou Valachovou, Ph.D. s cílem zkvalitnit výuku společenskovědních předmětů na základních školách. Organizací celého projektu bylo pověřeno Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, jako příspěvková organizace a resortní muzeum zřízené MŠMT.

Cílem projektu je ověřit vliv zážitkové pedagogiky na zvýšení kvality výuky společenskovědních předmětů na základních školách.


Partneři, sponzoři a projekty

Naše Základní škola splnila podmínky pro udělení základního CERTIFIKÁTU SCIO. Konkrétně na základě evaluačních projektů realizovaných ve školních letech 2008/2009 a 2009/2010.