Zpět

Naše projekty

P

Projekt instrumentální obohacování

Naše projekty

Úterý04.06.2019 Od ledna roku 2017 do konce června roku 2018 realizuje nezisková organizace Charlie Karlín, z.ú.projekt „Šance pro změnu 2“. Naše škola využila nabídky a čtyři paní učitelky byly proškoleny v programu Instrumentálního obohacování profesora Reuvena Feuersteina. Cílem projektu je poskytnout učitelům …

Přečíst více

K

KIPR

Naše projekty

Úterý04.06.2019 KIPR Realizátorem projektu je Národní ústav pro vzdělávání, Novoborská 372, Praha Naše škola se přihlásila do projektu KIPR (Kvalita-Inkluze-Poradenství). V rámci tohoto projektu bude naší škole poskytnuta podpora v orientaci při poskytování podpůrných opatření, především v práci s doporučením p…

Přečíst více

P

Paměťové instituce

Naše projekty

Úterý04.06.2019 Naše škola byla vybrána do pokusného ověřování Vzdělávacího programu paměťové instituce do škol, které bylo iniciováno paní Mgr. Kateřinou Valachovou, Ph.D. s cílem zkvalitnit výuku společenskovědních předmětů na základních školách. Organizací celého projektu bylo pověřeno Národní pedagogické muzeum…

Přečíst více

I

Iniciativa podpory zaměstnanosti mládeže pro region MUTS 2 Severozápad v Ústeckém kraji

Naše projekty

Úterý04.06.2019 Registrační číslo projektu: CZ.03.1.49/0.0/15_003/0000051 V letech 2017 - 2019 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci projektu Nové pracovní příležitosti. Tento projekt je v rámci Operačního programu Iniciativa podpory zaměstnanosti  mládeže pro redion NUTS 2 Severoz…

Přečíst více

Přejít na stránku: 1

Partneři, sponzoři a projekty

Naše Základní škola splnila podmínky pro udělení základního CERTIFIKÁTU SCIO. Konkrétně na základě evaluačních projektů realizovaných ve školních letech 2008/2009 a 2009/2010.