Zpět

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

P

Partnerské projekty

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Úterý20.04.2021 „Zábavou k odbornému vzdělávání: Podpora rovnováhy mezi formálním a neformálním učením jako nástroj k otevřené mysli žáka i pracovníka na cestě k odbornému vzdělávání“ Individuální projekt „Zábavou k odbornému vzdělávání: Podpora rovnováhy mezi formálním a neformálním učením jako nástroj k otevřené…

Přečíst více

Kvalitně vzděláváme romské žáky

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Pátek18.10.2019 Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012731 Od 1. května 2019 získala naše škola finanční prostředky z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy Šablony II. Anotace projektu Projekt je zaměřen na základní školu i školní družinu. Cíle projektu Cílem projektu …

Přečíst více

P

Podpora středoškolského vzdělání chanovských žáků

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Úterý04.06.2019 Naše škola se od září 2016 zapojila do projektu s názvem „ Podpora středoškolského vzdělávání chanovských žáků“. Projekt vznikl v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, výzvy č. 02_15_00…

Přečíst více

P

Posilujeme gramotnosti a dovednosti inovativně

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Úterý04.06.2019 Naše škola se od listopadu 2016 zapojila do projektu s názvem „ Posilujeme gramotnosti a dovednosti inovativně“. Projekt vznikl v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, výzvy č. 02_16_01…

Přečíst více

Přejít na stránku: 1

Partneři, sponzoři a projekty

Naše Základní škola splnila podmínky pro udělení základního CERTIFIKÁTU SCIO. Konkrétně na základě evaluačních projektů realizovaných ve školních letech 2008/2009 a 2009/2010.