Zpět
07.02.2022, Ivana Štefánková

Doučování žáků školy

Naše škola je zapojena do doučování z Národního plánu obnovy, které je financováno fondem Evropské unie – Next Generation EU.

Doučování je poskytováno v souvislosti s negativními dopady výluk prezenční výuky způsobenými pandemií covid-19 na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností.

Finanční prostředky jsou poskytovány na odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr zaměstnanců škol ve školním roce 2021/2022, tedy vzniklé od 1.1.2022 do 31.8.2022.

Na naší škole je do doučování zapojeno 13 pedagogických pracovníků (učitelů, asistentů pedagoga) a je podporováno cca 40 žáků. Doučování je poskytováno jak formou skupinového, tak i individuálního doučování.


Partneři, sponzoři a projekty

Naše Základní škola splnila podmínky pro udělení základního CERTIFIKÁTU SCIO. Konkrétně na základě evaluačních projektů realizovaných ve školních letech 2008/2009 a 2009/2010.