Zpět
18.10.2019, Ivana Štefánková

Kvalitně vzděláváme romské žáky

Registrační číslo projektu: 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012731

Od 1. května 2019 získala naše škola finanční prostředky z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy Šablony II.

Anotace projektu

Projekt je zaměřen na základní školu i školní družinu.

Cíle projektu

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.  Větší část finančních prostředků projektu je využita na pozici speciálního pedagoga.

Aktivity projektu – základní škola

aktivita: 2.II/2

název aktivity: Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ

popis aktivity: cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školní speciální pedagog základním školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory.

aktivita: 2.II/6

název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ   - DVPP v rozsahu 8  hodin cizí jazyk

popis aktivity: Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

aktivita: 2.II/17

název aktivity: Klub pro žáky ZŠ

popis aktivity: Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky základní školy.

aktivita: 2.II/18

název aktivity: Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

popis aktivity: Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování.

Aktivity projektu – školní družina

aktivita: 2.V/2

název aktivity: Školní speciální pedagog – personální podpora ŠD

popis aktivity: cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školní speciální pedagog školním družinám, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory.

aktivita: 2.V/4

název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD   - DVPP v rozsahu 8 hodin cizí jazyk

popis aktivity: Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání v oblasti matematické gramotnosti.

aktivita: 2.V/11

název aktivity: Klub pro žáky ŠD

popis aktivity: Cílem aktivity je realizace klubu pro účastníky školní družiny.

aktivita: 2.V/13

název aktivity: projektový den mimo ŠD

popis aktivity: Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání.

 


Partneři, sponzoři a projekty

Naše Základní škola splnila podmínky pro udělení základního CERTIFIKÁTU SCIO. Konkrétně na základě evaluačních projektů realizovaných ve školních letech 2008/2009 a 2009/2010.