Základní škola Most,
Zlatnická 186

Mail: zs5most@volny.cz

Tel.: 476 118 243

Fax: 476 118 243

 

Naše Základní škola splnila podmínky pro udělení základního CERTIFIKÁTU SCIO. Konkrétně na základě evaluačních projektů realizovaných ve školních letech 2008/2009 a 2009/2010.

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Tisk PDF

Oznámení rodičům

Vedení školy oznamuje zákonným zástupcům,  že v době jarních prázdnin, tj. od 27.2.2017 do 3.3.2017 bude, po projednání se zřizovatelem školy MmM, přerušena činnost školní družiny. Činnost školní družiny bude opětovně zahájena v pondělí 6. 3. 2017.

 

 

 

AKTUALITY:

 

„Vánoční dílna s rodiči“

Dne 14. 12. 2016 proběhlo vánoční tvoření dětí a žáků. Odpoledních dílniček se zúčastnilo 33 dětí a žáků z přípravných a prvních tříd a 24 rodičů. Vánoční výrobky a dekorace se všem povedly a posezení s rodiči bylo příjemné. Velice nás těší velká účast rodičů.

 

Projekt „Ovoce a zelenina do škol“

V rámci projektu OZDŠ navštívil naši školu maskot společnosti BOVYS s.r.o. Bovýsek. Žáci obdrželi pitíčko a vyzkoušeli si znalost rozeznávání ovoce. Celá akce se dětem v přípravných třídách a na prvním stupni moc líbila.

 

 

INFORMACE PRO ŽÁKY - Pokyny k vyplnění přihlášky na SŠ

1) V pátek 13. ledna 2017 obdržíš 2x kopii předvyplněné přihlášky.

2) Přihlášku si zkontroluj! Hlavně celý název SŠ a kód studijního/učebního oboru. Budeš odevzdávat dvě stejně vyplněné přihlášky – každou na jednu vybranou SŠ.

3) V pátek 20. ledna 2017 odevzdej zkontrolované paní Vojtové. Ve čtvrtek 2. 2. 2017 obdržíš 2x originál přihlášku a 1x zápisový lístek.

4) U lékaře si necháš potvrdit zdravotní způsobilost ke studiu ve vybraném oboru, pokud je SŠ vyžadováno.

5) Vyplníš zápisový lístekpouze první 4 řádky!!! Ostatní údaje zapíše vedení SŠ až se budeš hlásit ke studiu – proto se jmenuje zápisový lístek, ale pozor, je nutné ho odevzdat do deseti pracovních dnů od vyhlášení výsledků přijímacího řízení. Nezapomeň na IZO naší školy, které najdeš na přihlášce.

6) Nezapomeň k přihláškám přiložit doklady o svých úspěšných aktivitách, které osvědčují

vhodné schopnosti, vědomosti, zájmy a předpoklady ke studiu = kopie osvědčení

8) Přines do školy v deskách 2 vyplněné a podepsané přihlášky a 1 zápisový lístek a odevzdej p. uč. Vojtové. Máš na to určený termín – 9. únor 2017.

9) P. uč. Vojtová desky s vyplněnými formuláři předá p. ředitelce, která přihlášky orazítkuje a podepíše!!! Bez těchto náležitostí SŠ přihlášky nepřijmou!!!

10) Kompletně vyplněné a orazítkované přihlášky doručíme poštou na vybrané SŠ (do každé SŠ jedna vyplněná přihláška) do 1. března 2017.

11) Nezapomeň, že ti mohu kdykoliv pomoci – neboj se přijít a zeptat se, stále platí:

2x měř a 1x řež J

 

Informace pro rodiče

Ekologické centrum Most pro Krušnohoří (ECM) nabízí rodičům i žákům bezplatnou informaci o aktuálním stavu čistoty ovzduší.

Pro komunikaci s ECM lze používat Zelenou linku 800 195 342 nebo se dotázat elektronickou cestou na adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

 

Naše škola je zapojena do Komunitního plánování rozvoje sociálních služeb a služeb navazujících v Mostě.

Více informací můžete získat na http://mesto-most.cz/komunitni-plan-socialnich-sluzeb/ds-1517

 

 

Vážení rodiče, nezapomeňte svým dětem zaplatit obědy od 1. 1. 2016 takto:

žáci do 6 let                 21,- Kč

žáci 7 - 10 let               23,- Kč

žáci 11 - 14 let             25,- Kč

žáci od 15 let               27,- Kč

 

 

 

Město Most představuje katalog "Most fandí sportu II", odkaz:

 

http://www.mesto-most.cz/odbor.asp?p1=1106

 

Volná místa

Přijmeme asistentku pedagoga, učitelku do přípravné třídy, dále učitele/ku  I. stupně (s výukou anglického jazyka) a dva učitele/ku  II. stupně s aprobací anglický jazyk, zeměpis, tělesná výchova, hudební výchova a výtvarná výchova. Zájemci o práci musí splňovat požadavky zákona č. 563/2004 Sb.