Zpět
23.09.2022, Ivana Štefánková

Školní družina

Školní družina

Charakteristika naší školní družiny

Družina je určena přednostně žákům I. stupně. Pokud to umožní kapacitní a personální možnosti, je možné přijímat i žáky z vyšších ročníků. Nejde jen o pravidelnou docházku, ale o možnost zapojení se do vybraných akcí a zájmových kroužků, kde se se žáky pravidelně a systematicky pracuje, a kde dochází k rozvoji schopností, dovedností a zájmů.

Naše školní družina je místem, kde si dítě najde prostor pro uspokojení vlastních zájmů. Děti si u nás mohou v klidu číst, kreslit, hrát hry, připravovat se na vyučování… 

Počet oddělení školní družiny

Každé ze dvou oddělení školní družiny má svoji samostatnou kmenovou třídu. Při činnostech je dále využívána tělocvična, počítačové učebny, cvičná kuchyňka i venkovní prostory. 

Personální zabezpečení

Personální zabezpečení zajišťují dvě kvalifikované paní vychovatelky. 

Obsah vzdělávání

Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, k tvořivému myšlení, komunikaci, k vzájemné spolupráci, k ochraně zdraví, k vytváření společenských hodnot, k ochraně prostředí, k ekologickému chování, k multikulturnímu chování a environmentální výchově a k tomu přispívají i činnosti naší školní družiny.

Přihlašování

Zájemci o docházku do školní družiny získají informace u paní vychovatelek nebo vedení školy.

Řád školní družiny: ZDE

Partneři, sponzoři a projekty

Naše Základní škola splnila podmínky pro udělení základního CERTIFIKÁTU SCIO. Konkrétně na základě evaluačních projektů realizovaných ve školních letech 2008/2009 a 2009/2010.