Zpět
30.12.2020, Ivana Štefánková

Informace pro rodiče k organizaci vzdělávání od 4. ledna 2021

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že epidemiologická situace není stále dobrá, Vláda ČR se na svém zasedání dne 23.prosince 2020 usnesla na vydání krizového opatření, kterým se opět omezuje osobní přítomnost dětí a žáků na vzdělávání. Rozhodnutí vlády je platné do 10. ledna 2021.

Dne 4. ledna 2021 přijdou do školy děti z přípravných tříd – 0.A, 0.B; žáci 1.A a 2.A a žáci 8.B.

Děti z 0.A přijdou do školy vchodem A v 7,35 hod.

Děti z 0.B přijdou do školy vchodem A v 7,40 hod.

Žáci z 1.A přijdou do školy vchodem B v 7,35 hod.

Žáci z 2.A přijdou do školy vchodem B v 7,40 hod.

Žáci z 8.B přijdou do školy vchodem C v 7,45 hod.

Žáci ostatních tříd budou vzděláváni distančně. Budou si opět vyzvedávat domácí úkoly před školou, popřípadě jim budou poskytovány individuální konzultace. Žáci 2. stupně si budou vyzvedávat pracovní listy před školou vždy ve středu a v pátek a budou vzděláváni přes Teams. Bližší informace poskytnou třídní učitelé.

Mgr. Monika Kynclová, ředitelka školy


Partneři, sponzoři a projekty

Naše Základní škola splnila podmínky pro udělení základního CERTIFIKÁTU SCIO. Konkrétně na základě evaluačních projektů realizovaných ve školních letech 2008/2009 a 2009/2010.