Zpět
28.08.2023, Ivana Štefánková

Speciální pedagog

Činnost školního speciálního pedagoga ve školním roce 2023/2024

 

Vážení rodiče, milí žáci,  

i ve školním roce 2023/2024 máte možnost využívat služeb školního speciálního pedagoga. Pozice školního speciálního pedagoga je financována z NPO - plán obnovy.

 

 

Školní speciální pedagog:   Mgr. Lucie Zocherová

 

K prvotní konzultaci se speciálním pedagogem využijte:

 

Konzultační hodiny speciálního pedagoga pro zákonné zástupce:

 • úterý od 10,00 do 10,45
 • středa od 11,00 do 11,40

 

Hlavní oblasti podpory

 • koordinuje poradenských služeb ve škole
 • vyhledává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zařazuje je do speciálně-pedagogické péče
 • pracuje s integrovanými žáky
 • podílí se na realizaci podpůrných opatření
 • spolupracuje s poradenskými zařízeními
 • vytváří plán pedagogické podpory a poskytuje pomoc při jeho realizaci
 • zaměřuje se na diagnostické, reedukační a intervenční činnosti v prostředí školy
 • vyhodnocuje získaná data o potřebě podpůrných opatření u žáků
 • orientuje se na žáky, rodiče a pedagogy

Partneři, sponzoři a projekty

Naše Základní škola splnila podmínky pro udělení základního CERTIFIKÁTU SCIO. Konkrétně na základě evaluačních projektů realizovaných ve školních letech 2008/2009 a 2009/2010.