Zpět
25.08.2022, Ivana Štefánková

Vzdělávací programy

Vzdělávací programy vychází z mentality a vzdělávacích potřeb žáků romského etnika. Školní vzdělávací programy svými přístupy, formami a metodami práce usnadňují žákům se sociálním znevýhodněním úspěšně zvládnout náročný vstup do školy a školní povinnosti. K domácí přípravě lze využít dvě oddělení školní družiny.

  • Školní vzdělávací program "Amari škola - naše škola I" zpracovaný podle RVP ZV
  • Školní vzdělávací program "Amari škola - naše škola III" zpracovaný podle RVP ZV pro obor vzdělání základní škola speciální
  • Školní vzdělávací program "Amari škola - naše škola IV" zpracovaný podle RVP PV

Partneři, sponzoři a projekty

Naše Základní škola splnila podmínky pro udělení základního CERTIFIKÁTU SCIO. Konkrétně na základě evaluačních projektů realizovaných ve školních letech 2008/2009 a 2009/2010.