Zpět
24.04.2019, NEXU s.r.o.

Základní informace

Naše škola se nachází uprostřed „romského“ sídliště Chanov, jsme tedy „romskou“ školou. Za dobu své třicetileté existence se stala neoddělitelnou součástí zdejšího dění. Škola se snaží řešit výchovu a vzdělávání dětí odlišného etnika a odlišné kultury. Vzhledem ke specifiku romské národnostní menšiny, odlišnému pohledu na svět a jiným životním hodnotám je nutné respektovat individuální zvláštnosti každého dítěte a právo na individuální vzdělávací tempo. Za klíčový považujeme úspěšný „školní start“. Vstup do školy je mezníkem ve vývoji každého dítěte. U romských dětí se navíc jedná o seznamování s jinou kulturou a sociálním prostředím, proto přechod z domácího do školního prostředí není pro děti jednoduchý.

Zaměření

Vzdělávací program vycházející z mentality a vzdělávacích potřeb žáků romského etnika. Školní vzdělávací program svými přístupy, formami a metodami práce usnadňuje žákům se sociálním znevýhodněním úspěšně zvládnout náročný vstup do školy a školní povinnosti. K domácí přípravě lze využít dvě oddělení školní družiny.

Partneři, sponzoři a projekty

Naše Základní škola splnila podmínky pro udělení základního CERTIFIKÁTU SCIO. Konkrétně na základě evaluačních projektů realizovaných ve školních letech 2008/2009 a 2009/2010.