Zpět
24.03.2023, Ivana Štefánková

Zaměstnanci školy - kontakt

Vedení školy

Mgr. Monika Kynclová - ředitelka (kynclova@zschanov.cz)

Mgr. Vojtová Romana - zástupkyně ředitelky, výchovná poradkyně (vojtova@zschanov.cz)

Učitelé

Mgr. Andrea Fantová (fantova@zschanov.cz)

Mgr. Jana Hocká (hocka@zschanov.cz)

Mgr. Hana Hostašová - preventistka rizikového chování (hostasova@zschanov.cz)

Mgr., Bc. Adriana Kotlárová (kotlarova@zschanov.cz)

Mgr. Kateřina Willant (willant@zschanov.cz)

Ing. Věra Mazáč Lukešová (lukesova@zschanov.cz)

Mgr. Vladimír Mach (mach@zschanov.cz)

Ing. Machuldová Blažena (machuldova@zschanov.cz)

Tereza Novotná DiS. (novotna@zschanov.cz)

Ing., Bc. Pavel Nováček (novacek@zschanov.cz)

Bc. Lenka Špíšková (spiskova@zschanov.cz)

Ing., Bc. Václav Vítek (vitek@zschanov.cz)

Mgr. Lenka Zemanová (zemanova@zschanov.cz)

Jana Zoulová (zoulova@zschanov.cz)

Školní speciální pedagog

Mgr. Lucie Zocherová (zocherova@zschanov.cz)

Asistenti pedagoga

Ružena Bednářová (bednarova@zschanov.cz)

Lenka Houdová (houdova@zschanov.cz)

Miloslava Lukešová (lukesova@zschanov.cz)

Jarmila Makulová (makulova@zschanov.cz)

Drahomíra Malkusová (malkusova@zschanov.cz)

Ing. Eva Riegrová (riegrova@zschanov.cz)

Lucie Říhová (rihova@zschanov.cz)

Arleta Štiková (astikova@zschanov.cz)

Radka Vaváková (vavakova@zschanov.cz)

Vychovatelky

Jaroslava Jírová (jirova@zschanov.cz)

Jana Střihavková (strihavkova@zschanov.cz)

Správní zaměstnanci

Věra Zyková (zykova@zschanov.cz)

Taťána Ferencová (ferencova@zschanov.cz)

Anna Kurejová (kurejova@zschanov.cz)

Ivana Štefánková (stefankova@zschanov.cz)

Jitka Vaňová (vanova@zschanov.cz)

Školní jídelna

Marcela Štiková (stikova@zschanov.cz)

Iryna Mala

Jarmila Nováková

 
Celkem zaměstnanců
36

Partneři, sponzoři a projekty

Naše Základní škola splnila podmínky pro udělení základního CERTIFIKÁTU SCIO. Konkrétně na základě evaluačních projektů realizovaných ve školních letech 2008/2009 a 2009/2010.