Zpět
04.06.2019, HSC Kučera

KIPR

Logo národní ústav pro vzděláváníKIPR

Realizátorem projektu je Národní ústav pro vzdělávání, Novoborská 372, Praha

Naše škola se přihlásila do projektu KIPR (Kvalita-Inkluze-Poradenství). V rámci tohoto projektu bude naší škole poskytnuta podpora v orientaci při poskytování podpůrných opatření, především v práci s doporučením pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Podpora projektu je zaměřena i na pedagogy, kteří pracují se žáky s různými druhy znevýhodnění včetně znevýhodnění, které vychází z odlišného kulturního prostředí nebo jiných životních podmínek žáka.

Podpora škol v rámci projektu

  • Podpořit vybrané školy v poskytování podpůrných opatření v souladu s vyhláškou č. 27/2016Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků
  • Zlepšit provázanost péče o žáka napříč vzdělávacím systémem, zejména posílením spolupráce mezi ŠPZ, ŠPP, školou a dalšími poskytovateli péče a partnery, rodinou, včetně podpory využívání případových konferencí a dalších vhodných forem komunikace

Cíl projektu

  • Posílit kompetenci pedagogů k poskytování podpůrných opatření a intervencí zvláště pro žáky z odlišného kulturního prostředí, z prostředí chudoby, s poruchami chování, s poruchami komunikačních dovedností, s nedostatečnou přípravou na školní vzdělávání, při předcházení školnímu neprospěchu, žáků s PAS, při vzdělávání žáků neslyšících – ověřování nových forem pedagogické podpory ve vztahu k těmto žákům.

Vážení rodiče,

naše škola se zapojila do projektu KIPR.

Cílem projektu je zvýšení úrovně poradenské a intervenční péče. Posílení spolupráce škol a ŠPZ v zájmu kvality vzdělávání a služeb pro žáka. Podpora kvality vzdělávání a poradenských služeb pro žáky ohrožené nerovným přístupem, životními podmínkami. Rozšíření metod práce a forem práce se žáky z odlišného kulturního prostředí, aplikace nových dynamických přístupů.

V rámci aktuálního projektu vyvíjíme diagnostickou metodu pro posouzení adaptivního chování u dětí ve věku 5 až 15 let (do 15 let a 11 měsíců). Ta hodnotí samostatnost dítěte a jeho schopnost zvládat nároky každodenního života.

Pokud se rodiče projektu zúčastní, získají přístup k výsledkům z testu (podzim). Rodiče pak také budou zařazení do slosování o věcné ceny.

Vyplnění trvá 60-90 min.

Účast nemá vliv na vzdělání dítěte, údaje nebudou nikde uvedeny a slouží jen pro výzkum.

Dotazníků se nyní můžou zúčastnit rodiče dětí, které jsou ve věku: 5,6,13,14 a 15 let

Máte-li zájem se zapojit do studie, registrujte se prosím do studie na webovém rozhraníhttps://goo.gl/forms/3SDekgHOomuVnQBC3,v němž je potřeba specifikovat věk a pohlaví dítěte a Vaši e-mailovou adresu. V průběhu několika dn í Vám bude na e-mailovou adresu zaslán odkaz s přístupem do dotazníku.

Máte-li jakékoliv dotazy k této studii, neváhejte kontaktovat koordinátora Mgr. Jakuba Jelínka, na nějž můžete nalézt níže kontakt.

Mgr. Jakub Jelínek

Oddělení pro tvorbu diagnostických a intervenčních nástrojů

Novoborská 372/8, 190 00 Praha 9

email: jakub.jelinek@nuv.cz

telefon: 283 881 250, linka č. 17

 

 

Projekt CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_001/0000001

Nové pracovní příležitosti


Partneři, sponzoři a projekty

Naše Základní škola splnila podmínky pro udělení základního CERTIFIKÁTU SCIO. Konkrétně na základě evaluačních projektů realizovaných ve školních letech 2008/2009 a 2009/2010.