Zpět

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

P

Podporujeme společné vzdělávání

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Úterý04.06.2019 Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003781 Od března 2017 získala naše škola finanční prostředky z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Anotace projektu Námi je projekt zaměř…

Přečíst více

Přejít na stránku: 1

Partneři, sponzoři a projekty

Naše Základní škola splnila podmínky pro udělení základního CERTIFIKÁTU SCIO. Konkrétně na základě evaluačních projektů realizovaných ve školních letech 2008/2009 a 2009/2010.